Dr. Öğretim Üyesi Alpaslan KOÇ

 

Dr. Öğretim Üyesi Alpaslan KOÇ

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Özgeçmiş: Dr. Öğretim Üyesi Alpaslan KOÇ

Araştırma ilgi alanları: Görüntü ve sinyal işleme, Nükleer Tıp Görüntüleme cihazları (PET, SPECT, Gama Kamera), Kanser Teşhis ve Terapi Planlaması, Biyomedikal Görüntüleme ve Biyomedikal Optik, Radyolojik Görüntüleme Cihazları, Modelleme ve Monte Carlo Simülasyon, Tümör Bölütleme ve Görüntü Kalitesi