Bölüm Başkanından

Sevgili Öğrenciler,

 

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, malzeme bilimi ve teknolojisi, fizik, kimya, biyoloji ve matematik olmak üzere birçok bilimsel alandan beslenen, tıp ve sağlık alanındaki problemlere mühendislik yaklaşımlarıyla çözümler üreten disiplinler arası bir mühendislik alanıdır.

2018 yılında Mühendislik Fakültemiz ile kurulan ilk bölümlerden biri olan bölümümüz, 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında öğrencilerini alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış ve devam etmektedir.

Medikal ve sağlık alanında uygulamaya öncelik veren, öğrenci odaklı projeler geliştirilmesini ve öğrencilerinin bu projelerde aktif görev almasını amaç edinen, en güncel müfredata sahip, yeni teknolojilerle donatılmış laboratuvar ve sınıf imkanları olan bölümümüz, Orta ve Doğu Karadeniz illerindeki üniversiteler arasında tek biyomedikal mühendisliği bölümüdür.

Bölümümüzde alanında uzman 2 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi görev almaktadır. Bölümümüz, genç ve dinamik kadrosuyla 2021-2022 yılında da 40 öğrenci kabulü ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecektir.

Samsun şehrinin sağlık ve medikal sektörü göz önüne alındığında bölümümüz öğrencileri gerek kamu gerekse özel sektörde fazlasıyla uygulama yapabilme imkanına sahiptirler.

Müfredatımızda bulunan ve günümüz gereksinimlerine cevap veren Girişimcilik, Bilimin Doğası ve Eleştirel düşünce, Akademik İngilizce, Mesleki Deneyim Programı ve Staj gibi dersler bölümümüzde öğrenim gören öğrencilerin etkin ve çok yönlü bir biyomedikal mühendisi olarak yetişmesine imkan sağlamaktadır.

Biyomedikal Mühendisliği lisans programımızı başarıyla tamamlayan öğrenciler, devlet ve özel sektör bünyesindeki hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında, üniversitelerde, tıp araştırma merkezlerinde, tıbbi cihaz ve malzeme üreten, satan ve satış sonrası destek veren kuruluşlarda, ilaç sektöründe, sağlık kuruluşlarının bilgi-işlem birimlerinde çalışarak doğrudan iş yaşamına atılabilecekler. Ayrıca bölümümüzde öğrenim gören öğrencilerin çift anadal yapma imkanları bulunmaktadır. Gerekli şartları sağladıkları takdirde biyomedikal mühendisliği öğrencilerimiz aynı zamanda istedikleri ve başarı sağladıkları bir bölümden yan dal eğitimi alarak çift diploma ile mezun olma imkanına sahiptirler.

 

Sizleri Samsun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde buluşmaya ve Biyomedikal Mühendisliği ailemize katılmaya davet ediyorum.

 

Sevgilerimle,

Doç. Dr. Cihan TOPCU

Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı