Genel Bilgiler

Vizyonumuz

Sağlık ve medikal alanındaki ihtiyaçlar doğrultusunda kaliteli, yenilikçi ve yaratıcı, araştırma ve yönetebilme kabiliyeti gelişmiş biyomedikal mühendisleri yetiştiren ve biyomedikal sektörünün problemlerine çözüm üreten bir bölüm olmaktır.

 

Misyonumuz

Mühendislik prensiplerini yaşam bilimlerine uygulayarak sağlık sektörünün problemlerine yönelik cihaz ve çözümler üretecek, Analitik düşünme yeteneği gelişmiş, sistematik yaklaşıma sahip, mesleki ve etik standartları iyi bilen, sorgulayabilen, yenilikçi, çözüm üreten, kendine güvenen, takım çalışmasına yatkın, biyomedikal mühendisliğinin sorumluluğunun bilincinde olan lider mühendisler yetiştirmek.

 

Biyomedikal Mühendisliği; bilgisayar ve yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, malzeme bilimi ve teknolojisi, fizik, kimya, biyoloji ve matematik olmak üzere birçok bilimsel alandan beslenen, tıp ve sağlık alanındaki problemlere mühendislik yaklaşımlarıyla çözümler üreten disiplinler arası bir mühendislik alanıdır. Sağlık ve medikal dünyası ile sıkı bir işbirliği içerisinde olan biyomedikal mühendisliği, tıbbi görüntüleme sistemleri ve yazılımlarının geliştirilmesi, biyolojik sinyallerin ölçülmesi ve analizine yönelik cihazların geliştirilmesi, klinik tanı ve tedavi cihazlarının geliştirilmesi, biyomedikal malzemelerin ve implantların üretimi, rejeneratif doku gelişimi, kişiye özel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, farmasötik ilaç ve terapötik biyolojiklerin üretimi alanlarında mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Biyomedikal mühendisleri; mühendislik prensiplerini yaşam bilimlerine uygulayarak sağlık sektörüne yönelik tanı ve iyileştirme amaçlı strateji, cihaz ve çözümler üretebilecek, biyomedikal sektörde gereksinim duyulan yeni ürünleri geliştirebilecek ve mevcut ürünleri iyileştirebilecek tasarımlar yapabilecek, mesleki ve etik standartlara sahip, yaşam boyu öğrenme bilincinde ve takım çalışmasına yatkın, etkili iletişim ve yenilikçi düşünme yetenekleri gelişmiş mühendisler olarak tanımlanabilir.

 

Samsun Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, 2018 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle 40 öğrencilik kontenjanı ile öğrenci alımına devam edecektir.