Akademik Personel

Cihan TOPCU
Bölüm Başkanı, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. , Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Eğitim: Ph. D. 2013, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Analitik Kimya, Elektrokimya, Potansiyometri, Kimyasal ve Biyosensörler, Sensör Teknolojileri, Akış Enjeksiyon Analiz Sistemleri.

Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: Yeni sentezlenen schiff bazlarının kimyasal sensörlerde aktif bileşenler olarak kullanımının araştırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doktora Tezi: Bor seçici elektrot geliştirilmesi, toprak ve su numunelerinde bor ölçümü için uygulanması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2013
Ofis Saati: Çarşamba 13.00-14.00

Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Abdullah Tahir ŞENSOY
Dr. Öğretim Üyesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Eğitim: Ph. D. 2019, Atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Biyomekanik, Sonlu Elemanlar Analizi, Sanal Cerrahi, Matematiksel Modelleme, Simülasyon, Biyomalzemeler, Optimizasyon, Tasarım ve İmalat.

Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: Distraksiyon osteogenezisinde sanal tedavi, Atatürk Üniversitesi

Doktora Tezi: Topolojik optimizasyon yöntemiyle tasarlanan yeni bir mandibular distraktörün teorik ve deneysel olarak değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |
Ofis Saati: Pazartesi 11:00-12:00

Google Akademik, YÖKSİS CV, Web of Science


 

Ahmet TURAN
Dr. Öğretim Üyesi,
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü  

Eğitim: Ph. D. 1993, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Hesapsal Sinir Bilimi, Sinir Hücresi Modelleme, Nöral Ağların Simülasyonu (Matlap), Sinir Hücresi İyon kanal Modelleri, Mikroişlemci, Mikrodenetleyici Programlama, Sayısal Sistem Tasarımı, Sinyal işleme

Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: Donanım Destekli Yazılım Koruyucu (Mikrodenetleyici ile), Gazi Üniversitesi

Doktora Tezi: Motif Tabanlı Biyolojik Sinir Ağlarının Kısa – ve Uzun Dönem Bellek davranışlarının İncelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2014
Ofis Saati: Cuma 14.00-15.00

GOOGLE AKADEMİK, YÖKSİS CV


 

Alpaslan KOÇ
Dr. Öğretim Üyesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Eğitim: Ph. D. (2019), Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Biyomedikal görüntü ve sinyal işleme, nükleer tıp görüntüleme sistemleri, kanser teşhis ve terapi planlaması, biyomedikal optik, radyolojik görüntüleme sistemleri, tümör bölütleme ve görüntü kalitesi, biyofotonik

Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: Evaluating Diagnostic Loss in Compressed Medical Images Using Computer Simulation, Boğaziçi Üniversitesi

Doktora Tezi: Optimizing the Accuracy of Tumor Segmentation in PET for Radiotherapy Planning Using Blind Deconvolution Method, Boğaziçi Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi – 429
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |
Ofis Saati: Salı 13:00-14:00

Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Rukiye DEMİR
Dr. Öğretim Üyesi, Biyomedikal Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D 2017, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Moleküler Biyoloji, Kök Hücre, Hücre Biyolojisi, Oksidatis Stres ve Antioksidan Savunma, Biyokimya.

Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: Ratlarda Random Paternli Cilt Fleplerinde Sildenafil’ in Antioksidan Etkisinin Araştırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doktora Tezi: Kas Hasarı Oluşturulmuş Ratlarda Kemik İliği Mezankimal Kök Hücre Uygulamasının Apoptozis ve Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisinin Araştırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2009
Ofis Saati: Salı 13.00-14.00

Google Akademik,    YÖKSİS CV


 

Feyzi Alkım AKTAŞ
Araştırma Görevlisi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Eğitim: Yüksek Lisans: TOBB ETÜ Biyomedikal Mühendisliği (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Nöromühendislik, Nörogörüntüleme ve Sinyal İşleme

 

Ofis: Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2044
Ofis Saati: Perşembe 14.00-15.00

 

YÖKSİS CV